Бисер Петков: Европейската перспектива на Западните Балкани е приоритет

Българското председателство на Съвета на ЕС в областта на заетостта и социална политика отдава приоритетно значение на европейската перспектива на държавите от Западните Балкани. Това заяви министърът на труда и социалната политика Бисер Петков по време на конференцията на високо ниво на тема „Икономическа и социална кохезия в Западните Балкани“ в София, съобщиха от пресцентъра на министерството.

В изказването си той обърна внимание на темите, свързани с правата и овластяването на жените и на уязвимите групи – с акцент върху етническите малцинствени групи и хората с увреждания. Насърчаването на равенството на половете и подобряване на условията за достъпност спрямо хората с увреждания са неразделна част от приоритети председателското трио Естония – България – Австрия. В тази връзка работим усилено за постигането на съществен напредък по Директива за подобряване на баланса между професионалния и личния живот.

Това e една от инициативите, призвани да укрепят социалното измерение на Европа в посока на практическо приложение на Европейския стълб на социалните права, каза министър Петков.

Той подчерта, че България е готова да сподели със своите съседи опита си, свързан с хармонизиране на националното законодателство и практика с тези на ЕС, както и с приложението на кохезионната политика и усвояването на Европейските структурни и инвестиционни фондове. Министър Петков информира, че през последните няколко години Министерството на труда и социалната политика е сключило меморандуми за сътрудничество в социално-трудовата сфера с партниращите албански, македонски и сръбски институции. И в трите меморандума има клаузи за споделяне на българския опит в процеса на хармонизиране на трудовото и социално законодателство с това на ЕС.

В заключение министър Петков заяви, че Европейският съюз ще продължи да подкрепя европейската интеграция на Западните Балкани при решаването на техните проблеми в социално-трудовата сфера. Той съобщи, че днес в Брюксел представители на държавите членки започват обсъждането на проекта на ревизирана Многонационална индикативна стратегия. Сред приоритетите в документа са равенството на половете и равното третиране, достъпът до пазара на труда, качественото образование като предпоставка за борба с високата безработица, младежката заетост, социалното приобщаване на уязвимите групи.

Лайвнюз