Икономическият растеж в ЕС и еврозоната силно се е забавил

Икономическият растеж в ЕС и еврозоната силно се е забавил през първото тримесечие до 0,4 на сто със сезонните корекции спрямо съответно 0,6 и 0,7 на сто през предходните три месеца, сочи първа оценка на Евростат, предаде БТА.

В България растежът се е ускорил до 0,8 процента  спрямо 0,7 на  сто през четвъртото тримесечие на 2017 година, но се е забавил спрямо отчетените 0,9 на сто през третото тримесечие и 1 на сто през второто.

В сравнение с първото тримесечие на миналата година БВП е нараснал с 2,4 на сто в ЕС и с 2,5 на сто в еврозоната, спрямо съответно 2,7 и 2,8 на сто на годишна основа през четвъртото тримесечие на 2017 година.

В България на годишна основа БВП се е повишил с 3,5 на  сто през първото тримесечие - колкото и през предходните три месеца, но по-слабо отколкото отчетените 3,9 на сто през третото тримесечие на миналата година.

В Румъния на тримесечна основа растежът е останал нулев спрямо 0,3 на сто през последните три месеца на миналата година, а на годишна основа се е забавил до 4,2 на сто спрямо 6,6 процента през четвъртото тримесечие и спрямо 8,4 на сто през третото.

През първите три месеца на тази година растежът на САЩ е забавил темп до 0,6 на сто (спрямо 0,7 на сто през четвъртото тримесечие). На годишна основа БВП на САЩ се е увеличил с 2,9 процента спрямо 2,6 на сто през същото тримесечие  на 2017 година.

Лайвнюз