856 хиляди пенсионери ще получат между 200 и 321 лв. този месец

Сред най-важните мерки, които бяха предприети за повишаване на доходите на пенсионерите, е постепенното увеличаване на тежестта на една година осигурителен стаж при определяне размерите на новоотпуснатите пенсии от 1 януари 2017 г.: от 1,1 на сто до достигане на 1,5 на сто. Това заяви социалният министър Бисер Петков, предаде БГНЕС.

С новата, по-висока тежест на осигурителния стаж се преизчисляват вече отпуснатите пенсии, вместо да бъдат осъвременявани на основание на разпоредбата на чл. 100, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО). Този начин на актуализиране на размерите на пенсиите ще се прилага до годината, в която процентът на тежестта на осигурителния стаж достигне 1,5 на сто.

Прилагането на тези разпоредби ще осигури повишаване размерите на пенсиите за осигурителен стаж и възраст с около 40 на сто. Тежестта на една година осигурителен стаж се определя ежегодно със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година, като процентът не може да бъде по-малък от определеното увеличение по швейцарското правило.

По същия начин нараства тежестта на една година Осигурителен стаж при пенсиите за инвалидност поради общо заболяване, както и коефициентите, в зависимост от които се определят размерите на пенсиите за трудова злополука и професионална болест.

Според информация, предоставена от териториалните поделения (ТП) на Националния осигурителен институт (НОИ) за месец юни 2018 г., броят на пенсионерите с лична пенсия за осигурителен стаж и възраст по области за страната, с размер от 200,00 до 321,00 лв. е 855 940 души.

Броят на пенсионерите с лична пенсия за осигурителен стаж и възраст от 200,00 лв. до 321,00 лв. по ТП на НОИ по групи възрасти за месец юни 2018 г. е: на възраст до 64 г. вкл. - 76 030, от 65 - 69 г. вкл. - 178 191, от 70 - 79 г. вкл. - 379 065 и на 80 г. и повече - 222 654.

Министерството на труда и социалната политика ще продължи да търси възможности за повишаване на доходите на пенсионерите. Необходимо е обаче да се има предвид, че въпреки желанието и положените усилия, реализирането на допълнителни мерки, свързани с повишаването на доходите на пенсионерите е възможно само, когато са налице финансови възможности за това, се казва още в отговора на министъра.

Лайвнюз