Българският лекарски съюз избра ново ръководство

Във вторият ден на редовния Отчетно-изборен събор на БЛС, лекарското съсловие завърши изборът на ново ръководство на БЛС. Председател е от д-р Иван Маджаров, съобщи БТА.

Така ръководството на организацията вече ще се представлява от д-р Маджаров, зам.-председатели на УС на БЛС проф. д-р Николай Габровски (неврохирург) и д-р Николай Брънзалов (специалист по обща медицина). Ръководството на Акредитационния съвет пое неврохирургът проф. д-р Борислав Китов от РЛК Пловдив.

Сред основните цели на новото ръководство на БЛС са оптимизиране дейността на администрацията; създаване на ефективна връзка между отделите на Съюза; привличане на млади кадри; по-висока ефективност в съвместната работа с различните европейски организации, имащи отношение към здравния сектор. Също много важна цел е да се убедят родните политици в необходимостта от кардинални промени в здравния сектор, включващи остойностяването на медицинския труд.

По предложение на д-р Димитър Петров от РЛК – София, Съборът прие следната декларация:

Българският лекарски съюз настоява Министерство на здравеопазването и Надзорният съвет на НЗОК да спрат неправомерните опити за сключване на анекси към договорите с лечебните заведения за болнична помощ, на базата на редукция на легла, в новоприетата Национална здравна карта. Позоваването на този оспорван от съсловието нормативен акт, при влязъл в сила Национален рамков договор за медицински дейности за 2018 г., въвеждането на нови рестрикции и свръхрегулации, ще доведат до нарушение на достъпа на пациентите до мдицинска помощ и работата на лечебните заведения. От друга страна, в условията на лимитирани бюджети, това е напълно безсмислен акт, който ще предизвика политическо и обществено напрежение.

Лайвнюз