Министерство на финансите предлага ремонт на Закона за обществените поръчки

Ремонт на Закона за обществените поръчки предлагат от Министерство на финансите. Промените са свързани главно с въвеждането на електронната платформа, става ясно от мотивите към публикувания на сайта на институцията законопроект, предаде България Он Ер.

Предвижда се възлагането на поръчките да става изцяло и само с електронната платформа, като изключения са допустими в няколко изрично регламентирани хипотези. Допусната е възможност централните органи за покупки да използват свои платформи, като са регламентирани принципните изисквания към тях по отношение на свързаност с националната платформа.

Приемането на законопроекта ще окаже пряко влияние върху дейността на всички възложители в страната, които към момента по данни от Регистъра на обществените поръчки са около 6 000.

С въвеждането на електронната платформа те ще следва да извършват всички действия във връзка с възлагането чрез нея. Пряко заинтересовани от приемането на законопроекта са и стопанските субекти, както български, така и чуждестранни, които участват в поръчките, става явно от записаното в оценката на въздйствието към законопроекта.

Предвиден е и нов ред за връчване на актовете на възложителите, съобразен със съответните функционални възможности на електронната платформа. Изпращането на обявленията до Службата за публикации на Европейския съюз също ще се осъществява чрез платформата.

Лайвнюз