НСИ отчете отлив и на акушерки през последната година

Към края на миналата година в страната функционират 322 болници с 50 519 легла. От тях многопрофилните болници са 184 с 37 051 легла. Най-добре осигурени по този показател са областите Пловдив (970.7 на 100 000 души от населението), Смолян (955.4) и Плевен (900.5), а най-ниски са в областите Ямбол (361.1) и Видин (385.4), предаде БГНЕС.

Осигуреността на населението с лекари по области – най-висока е където има медицински университети и университетски болници. Най-нисък е показателят за областите Кърджали (26.4 на 10 000 души от населението), Добрич (27.2) и Перник (27.3).

Медицинските специалисти по здравни грижи са 46 702, от които 30 955 медицински сестри и 3 207 акушерки. За сравнение година по-рано е имало 3254, а през 2015 – 3274 души показва справката на националната статистика. В края на 2017 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в страната практикуват 30 078 лекари.

От Националния статистически институт уточняват, че направеното изследване на лечебните и здравните заведения осигурява информация за здравната мрежа по видове лечебни и здравни заведения и териториалното им разпределение, както и за медицинския персонал по специалности и категории. Използвана е методология, базирана на указания на „Евростат“ за практикуващите медицински специалисти.

Лайвнюз