Започва приемът на документи за кандидат-студентите в Софийския университет

В 8.30 часа днес започна приемът на документи за класиране на кандидат-студентите за учебната 2018/2019 година в Софийския университет "Св. Климент Охридски", съобщи пресцентърът на висшето училище.

Кандидат-студентите, които желаят да участват в класирането, трябва да се регистрират на адреса - https://online.uni-sofia.bg, до 17.30 часа на 30 юни. При регистрацията всеки кандидат-студент създава свой профил, в който освен личните данни, подрежда желания ред на специалностите, в които иска да бъде класиран. Кандидатите трябва внимателно да следват инструкциите на електронния формуляр в системата.

Всички кандидати плащат такса от 30.00 лева за участие в класирането, а електронизираната система за регистрация предлага два варианта на валидиране на записа. Първият вариант за регистрация дава възможност на кандидатите да направят кандидатстудентския си профил като отбележат, че ще извършат плащане извън системата - по банков път или на каси в Ректората. В този случай системата генерира съобщение, че в срока от 18 юни до 30 юни кандидатите или нотариално упълномощен техен представител трябва да се явят лично в Информационния център в Ректората на СУ за валидиране на записа от служителите на сектора "Прием на студенти". Необходимо е да се представи оригинал и ксерокопие на дипломата за средно образование, както и квитанция за платената такса. Картончето с входящия номер кандидатът получава след валидиране на записа от служителите на СУ.

Вторият вариант е цялостна регистрация с плащане на таксата онлайн чрез EasyPay или Epay до генериране на входящ номер. Кандидатите попълват данните си, задължително качват сканирано изображение на дипломата за средно образование и плащат такса за участие в класирането чрез системата, която при потвърждаване на плащането генерира входящ номер. В този случай на кандидатите не се налага да валидират записа в Ректората, а сами разпечатват картончето с получения входящ номер.

За още по-голямо улеснение на кандидат-студентите от страната и тази година Софийският университет дава възможност за прием на документи в офисите по набиране на кандидати в Благоевград, Бургас, Варна, Видин, Велико Търново, Враца, Габрово, Добрич, Казанлък, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Петрич, Разград, Русе, Свищов, Силистра, Сандански, Сливен, Смолян Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол.

Първият етап на класирането в СУ ще бъде обявен на 10 юли, вторият етап - на 17 юли, а третият етап - на 24 юли.

За учебната 2018/2019 година Софийският университет ще приема студенти в специалността "Медицина", съгласно Меморандум за сътрудничество между СУ и Медицинския университет и София, на основание на Закона за висше образование и на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите "Медицина" и "Дентална медицина" за образователно-квалификационната степен "магистър". Кандидатстването ще е чрез полагане на общи конкурсни изпити по биология и по химия, които се организират от Медицинския университет в София, на основание на решение от 18 април на Академичния съвет на Софийския университет.

Кандидатите трябва да подават документи за класиране в специалността "Медицина" от 18 до 28 юни, като валидират информацията от кандидатстудентския си запис в електронизираната система лично или чрез други лица в сектора "Прием на студенти" в Ректората на СУ. Документи за класиране не се приемат в офисите на фирми в страната. Процедурата по регистриране за класирането е електронизирана и се извършва единствено с линк от главната страница на СУ на адреса: http://www.uni-sofia.bg. Кандидатите трябва да валидират декларираните електронно данни в сектора "Прием на студенти" на Ректората, като представят документ за самоличност и оригинал и копие на дипломата за завършено средно образование. Оригиналната диплома се връща веднага след сверяване с копието, а квитанцията за платена такса за участие в класирането е 30.00 лева.

Във връзка с влезлия на 25 май 2018 г. в сила Общ регламент за защита на личните данни Софийският университет прекратява практиката за обявяване на класирането на хартия със списъци на сградата на Факултета по химия и фармация. Кандидатите ще се информират за класирането в профила си в електронизираната система на СУ.

Лайвнюз