Таксите за обжалване във ВАС скачат драстично

Държавните такси за касационно обжалване на административни актове във Върховния административен съд ще бъдат чувствително увеличени. Предложенията на ГЕРБ за поправки в Административнопроцесуалния кодекс (АПК) бяха одобрени на второ четене от правната комисия на парламента, предаде БТА.

По 70 лв. вече ще плащат гражданите, едноличните търговци, държавните и общинските органи, както и организации, предоставящи обществени услуги. За първи път в административното производство държавата и общините също ще плащат, за да се гледа жалбата им в съда. За юридически лица таксата ще бъде 370 лв.

Първоначално ГЕРБ искаше още по-висок размер - съответно 90 лв. за граждани и 450 лв. за фирмите, но масираната съпротива принуди депутатите да потърсят компромисен вариант. В момента за касационни жалби и молби за отмяна на влезли в сила съдебни актове таксите са 5 лв. за граждани и неправителствени организации и 25 лв. за фирми. Непроменени остават таксите за жалби срещу административни актове - 10 лв. и 50 лв., пише в. Сега.

Според вносителите - Данаил Кирилов и други депутати от ГЕРБ, размерът на таксите трябвало да се актуализира, тъй като не бил променян от години. Това било и инструмент да се намали броят на жалбите и съответно тежестта върху Върховния административен съд, който е касационната инстанция. Опонентите им обаче смятат, че така ще се ограничи достъпът до правосъдие. От проекта, по искане на ВАС, отпадна текстът, че ако неколцина граждани, организации, ЕТ и др. подадат обща касационна жалба, тогава заплащат една такса. Поводът е решение на съда по тълкувателно дело от 2016 г., според което държавна такса дължи всеки жалбоподател.

От такса ще бъдат освобождавани граждани, които нямат средства да я платят. За това ще е необходимо да подадат молба до съда, който ще вземе предвид при разглеждането й доходите на жалбоподателя и неговото семейство, имущественото и здравословното му състояние, трудовата заетост и др.

Когато има определяем материален интерес по делото, държавната такса ще е пропорционална - 0.8% от материалния интерес, но не повече от 1700 лв. В случаите, когато материалният интерес е над 10 000 000 лв., таксата ще е 4500 лв. Ако делото засяга пенсионно, здравно или социално осигуряване, таксите ще бъдат 30 лв. за гражданите и едноличните търговци и 200 лв. за бизнеса и НПО, държавата и общините.

Лайвнюз