Световната банка помага в управлението на речните басейни и наводненията

Световната банка ще подпомага подготовката на плановете за управление на речните басейни и на риска от наводнения в България, предаде БТА.

Договор за предоставяне на аналитично-консултантски услуги е бил подписан днес от министъра на околната среда и водите Нено Димов и Тони Томпсън, постоянен представител на Световната банка (СБ) за България, Чехия и Словакия, съобщава пресцентърът на МОСВ.

СБ ще съдейства при оценяването на текущото състояние на повърхностните и подпочвените води в Дунавски, Черноморски, Източнобеломорски и Западнобеломорски райони за басейново управление на водите в България.

Плановете за управление на речните басейни ще включват програма от мерки за подобряване на състоянието на водните обекти, които да доведат до съответствие с приложимите изисквания на европейското и националното екологично законодателство.

Лайвнюз