Имитиращите продукти – само предварително опаковани и на отделни щандове

Имитиращите продукти вече ще се намират на специално обособени щандове и ще бъдат само предварително опаковани. Това изискване беше прието от кабинета с промени в Наредбата за специфичните изисквания към млечните продукти, предаде БТВ.

Целта е да се въведат допълнителни изисквания, както по отношение условията и начините на предлагане на „имитиращите продукти“, така и за предоставяне на повече информация относно техните характеристики.

Според измененията имитиращите продукти, съдържащи в състава си мляко, трябва да бъдат предлагани в обектите за търговия с храни само предварително опаковани, на отделни щандове или обособени за целта места, отделени по подходящ начин или различни от тези, на които се предлагат млечните продукти.

Отделните щандове или обособените за целта места трябва да са ясно обозначени с надписа „Имитиращи продукти“.

Министерството на земеделието предвижда редица инициативи и мерки, които целят да се засили търсенето на пазара и потребителския интерес към различните видове млечни продукти.

Лайвнюз