Бисер Петков коментира механизма за определяне на минималната заплата

Министерството на труда и социалната политика ще продължи да полага усилия за постигане на съгласие между социалните партньори за изработването на механизъм за определяне на минималната работна заплата, предаде БТА.

Това каза министър Бисер Петков при откриването на кръгла маса, организирана от Асоциацията на индустриалния капитал в България. По време на дискусията бяха обсъдени модели за договаряне на минималната заплата, като се отчита връзката й с производителността на труда, съобщиха от пресцентъра на МТСП.

Министърът на труда припомни, че от началото на мандата си настоящото ръководство на МТСП е продължило преговорите за подписване на споразумение за определяне на минималната заплата с национално представителните организации на работодателите и синдикатите още през юли 2017 г. Той подчерта, че по голяма част от предложения проект на споразумение социалните партньори са постигнали съгласие.

Петков отбеляза, че държавата и социалните партньори обсъждат предложението за договаряне на минималните работни заплати по икономически дейности като инструмент, който да замести минималните осигурителни доходи. Разговорите по тази тема ще продължат. Той припомни, че парламентът е ратифицирал Конвенция 131 на Международната организация на труда, в която са дефинирани критериите за определяне на минималната заплата.

Трипартизмът и социалният диалог са доказаните средства за намирането на важни политически решения и постигане на консенсус по важни въпроси като минималната работна заплата, политиката по доходите и колективното трудово договаряне, каза още министърът на труда и социалната политика.

Лайвнюз