Нено Димов: Чист въздух - с политическа воля и консенсус

"За да имаме по-чист въздух е необходим политически консенсус и воля за предприемане на непопулярни мерки. Конкретни резултати могат да бъдат постигнати само със съвместни действия на всички институции на национално и местно ниво". Това е казал министърът на околната среда и водите Нено Димов по повод полученото днес официално уведомително писмо от Европейската комисия, с което призовава България да изпълни изцяло решението на Съда на ЕС от 5 април 2017 г., съобщиха от Министерството на околната среда и водите /МОСВ/.

Съдът е установил, че България е нарушила задълженията си съгласно Директивата за качеството на въздуха, като не спазва изискванията за пределно допустимите концентрации на фини прахови частици /ФПЧ10/ в атмосферния въздух.

По думите на министър Димов общините са тези, които имат задължението за постигане на нормите за качество на атмосферния въздух, но голяма част от тях все още не припознават този проблем. "От ключово значение е той да се припознае и като национален и в решаването му да бъдат въвлечени всички отговорни институции с ясното съзнание, че без съвместни, последователни и съгласувани усилия няма да успеем да се справим", е призовал министърът.

От МОСВ припомнят, че за България изискването за постигане на нормите е било поставено още с приемането на страната като пълноправен член на ЕС през 2007 г. През 2010 г. страната ни е била първата, срещу която Европейската комисия започва наказателна процедура.

На 5 април 2017 г. Съдът на ЕС е постановил решение срещу България за неспазване на нормите за ФПЧ10. С полученото днес официално уведомително писмо ЕК придвижва процедурата срещу България на следващ етап, като все още не се пристъпва към налагане на финансови санкции срещу страната.

Лайвнюз