96 на сто от държавните администрации ползват електронни документи

Вече 96 процента от държавните и общинските администрации използват електронен документооборот, каза в минутите за парламентарен контрол вицепремиерът Томислав Дончев, предаде БТА. Той отговори на въпрос на народния представител  Александър Ненков относно изпълнение на разпоредби от подзаконовата нормативна база в областта на електронното управление, във връзка с електронния обмен на документи в администрацията.

Електронни  документи вече си обменят 739 администрации - 616  териториални и 123 на централно ниво. Към системата все още не са включени няколко малки общини и малоразмерни държавни служби, посочи Томислав Дончев. Усилията обаче продължават, защото е важно да включим всички  администрации, дори и малките, каза той.

Свързаността  на администрациите е само предпоставка, не бива да се допуска в единия и другия  край на кабела да има хартия и да сканираме документите, защото добавената стойност е много ниска, посочи вицепремиерът. Следващите ни стъпки са работа по централен модул за антивирусна защита и по модула за електронно връчване на документи на  гражданите, като голямата задача е електронната идентификация, каза Дончев.

Модулът за електронно връчване позволява  на държавата  да общува по сигурен начин с гражданите, като той може да се използва и от други доставчици на услуги като банки мобилни оператори. Според Дончев до средата на 2019 година  системата за електронно връчване ще е готова на 70 - 80 процента. По думите му  напълно функционираща система на електронно правителство ще имаме от 2020 година.

Лайвнюз