Предвижда се създаване на шест дневни центъра за хора с деменция

Предвижда се да бъдат създадени шест дневни центъра за хора с деменция, каза министърът на труда и социалната политика Бисер Петков по време на парламентарния контрол в отговор на въпрос за реалността на възможностите за интеграция, трудова и социална, на хората, страдащите от деменция, предаде БТА.

Министър Петков уточни, че те ще бъдат в София, Варна, Кюстендил, Кърджали, Казанлък и Смолян. Усилията на Министерството на труда и социалната политика са насочени в областта на дългосрочната грижа и устойчиви услуги, които са важен инструмент за подобряване на качеството на живот на хората с деменция и за подкрепа на семействата им, допълни той.

От тази година има План за действие до 2021 г., в който е предвидено създаването на нови услуги в общността за подкрепа на хората с деменция и за семействата им. В плана е предвидена и патронажна грижа за над 17 хиляди потребители, включително и хора с деменция.

В момента има 26 услуги за специализирана подкрепа и резидентна услуга за хора с деменция, продължава и предоставянето на социални услуги в домашна среда, асистентска услуга се ползва от повече от 25 хиляди потребители, посочи още министър Петков.

Лайвнюз