МРРБ: 800 км водопровод по ОПОС 2014 – 2020

Определени за изграждане ВиК обекти включват 800 км водопроводна мрежа, канализационни колектори, пречиствателни станции, съоръжения за третиране на утайки, автоматизирани системи за управление на ВиК системите и др. Това съобщиха от пресцентъра на Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Предвижда се да бъдат обявени над 190 обществени поръчки.

Регионалните прединвестиционни проучвания вече са готови, 13 от тях са одобрени от МРРБ и са предадени на ВиК операторите, които трябва да подготвят формулярите си за кандидатстване по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.

Финансирането е в размер на 1.2 млрд. лв. Крайният срок за подаване на проекти в Министерството на околната среда и водите (МОСВ) е 23 април 2019 г., но първите формуляри ще бъдат внесени в МОСВ много по-рано – още през февруари. Проектите ще се изпълняват на територията на 51 агломерации с над 10 000 еквивалент жители, като от подобрената инфраструктура ще се възползват над 2 млн. българи.

Лайвнюз