Най-малко лични лекари - в Разград и Кърджали

Най-малко лични лекари има в регионите на Разград и Кърджали. Данните бяха представени от министъра на здравеопазването Кирил Ананиев по време на парламентарния контрол в отговор на въпрос, свързан с приходите на личните лекари, предаде БТА.

Най-голям е броят на общопрактикуващите лекари в Плевен, Добрич и Видин.

Осигуреността с общопрактикуващи лекари към 31 декември 2018 г. средно за страната е 1 лекар на 1 409 здравноосигурени лица с непрекъснати здравноосигурителни права.

Министър Ананиев посочи, че според годишните отчети за касовото изпълнение на Закона за бюджета на НЗОК ежегодно се отчита нарастване на здравноосигурителни плащания за първичната извънболнична медицинска помощ /ПИМП/.

Заплатените средства през 2017 г. за здравноосигурителни плащания за ПИМП са били 198 902.6 хил. лв., а през 2018 г. - 206 844 хил. лв., с което се отчита нарастване със 7 941 хил. лв., допълни той.

Нарастване се отчита и при средствата, заплащани на лекарите в ПИМП, работещи при неблагоприятни условия.

За 2019 г. в Закона за бюджета на НЗОК са заложени с 8.6 на сто повече средства за плащания в ПИМП.

С промени в Наредбата за придобиване на специалност в системата на здравеопазването държавата ще определи брой специализанти и ще финансира стипендии за специализация на лекари по специалност "Обща медицина", посочи още министър Ананиев.

Лайвнюз