ВАС отмени решението за придобиването на ,,Дунарит'' от ,,Емко''

Петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС) отмени решението от 2016 г., с което Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) даде зелена светлина на оръжейния търговец Емилиян Гебрев да придобие чрез фирмата си "Емко" контрола над "Дунарит", посредством увеличение на капитала на завода, съобщи Дир.

Наскоро Гебрев обясни, че притежател на 99,52% от "Дунарит" е "Емко", която е на Гебрев, а 0,48 се притежават лично от него.

С вчерашното решение на съда делото се връща на КЗК за ново произнасяне, като това стане при съобразяване с мотивите на решението на ВАС.

Според съда КЗК е приела за даденост твърденията по делото, не е изследвала задълбочено нито оборотите на предприятията, нито цялата картина на собствеността върху "Дунарит". Така е постановила, че сделката не би нарушила забраната за създаване на монополно положение, като с това се създава опасност от такова на пазара.

"От събраните в хода на административното и съдебно производства доказателства се установява, че към момента на вземане на решение от страна на акционерите на "Дунарит" АД за сключване на нотифицираната сделка с "Емко" ЕООД, едноличен контрол върху придобиваното предприятие се осъществява от "Кемира" ЕООД, което дружество понастоящем /видно от оспореното решение на КЗК/ се намира под едноличният контрол на „ТМН“ ЕООД, а към момента на подаване на уведомлението едноличен контрол се е осъществявал от "Хедж Инвестмънт България" АД“, пише в решението на съда.

Магистратите посочват още, че "липсата на извършена задълбочена оценка на концентрацията, и не извършване на анализ за очакваното въздействие върху концентрацията на съответния пазар и върху потребителите, както и неизследване на въздействието на концентрацията върху пазара, е довело до постановяване на решение от КЗК, което е следвало да се отмени“".

"Единствено при извършване на качествен анализ на концентрацията върху съответния пазар и на господстващото положение, като и на пазарното положение на предприятията, би обосновал наличието или липсата на материално правна легитимация по отношение на касаторът", пише още в решението.

То е окончателно.

Лайвнюз