Над 50 000 с трайни увреждания са подали заявления за месечна помощ

Над 50 000 пълнолетни граждани с трайни увреждания, които до момента не са получавали интеграционни добавки по стария закон, са подали вече заявления за новата месечна помощ, съобщиха от социалното министерство.

Тя заменя добавките и е с по-висок размер. Парите за януари Агенцията за социално подпомагане ще започне да изплаща от 12-и февруари. Заявления за новата помощ не трябва да подават хората, които до момента са взимали интеграционни добавки.

През този месец Агенцията за социално подпомагане все още плаща за последно интеграционните добавки за декември. От февруари започват плащанията по новия закон. Те са в по-висок размер и за повече хора. Право имат всички пълнолетни с трайни увреждания с процент от ТЕЛК решение над 50 на сто, което разширява и обхвата на хората.

Социалният министър Бисер Петков обясни, че законът не позволява още през януари да се платят парите за текущия месец. Това ще стане през февруари.

Ако се възприеме да започне да се плаща месец за месец, това означава, че през месец януари трябва да се плати два пъти за едно и също, защото месечната финансова подкрепа замества добавките месечни за социална интеграция. Тоест минавайки месец за месец плащания, говоря хипетотечино, ще имаме 13 плащания, каза Петков.

Новият закон регламентира, че ако сборът от старите интеграционни добавки и четвъртинката инвалидна пенсия, която от НОИ премине към АСП, са в по-висок размер от определената нова помощ, то благоприятният размер ще се запази и вбъдеще и няма да има ощетени.

Министърът заяви, че всички общини са сключили договори, за да продължи предоставянето на услугите "личен-" и "социален асистент" и "домашен помощник" и прекъсване не трябва да има

Лайвнюз