ВМРО с мерки против циганската престъпност и радикалния ислям

ВМРО предлага основни приоритети за управлението на страната и смята, че фокусирането върху тях осмисля участието им във властта. Това гласи прессъобщение на партията, предаде БТА.

От ВМРО настояват за очертаване на следните приоритети - мерки за противодействие на циганската престъпност, противодействие на радикалния ислям, достоен живот за възрастните хора, укрепване на българското национално самосъзнание в страната и извън нея, по-справедливо данъчно облагане на имуществото на богатите.

В средата на мандата на настоящото управление на страната, част от което е и ВМРО, от партията смятат, че е крайно време да бъдат застъпени основни приоритети, за които организацията се бори от години. Сред тях категорично не са личните амбиции, водещи до боричкания на база его между едни или други политически фигури в коалицията "Обединени патриоти", посочват от ВМРО.

Според организацията трябва да спрат скандалите и междуличностните противопоставяния в ОП. Трябва да се потърси единство около общи приоритети и да бъдат постигнати реални резултати в управлението, иначе съществуването на коалицията става безсмислено, смятат от ВМРО.

Според ВМРО е необходима правителствена програма за мерки срещу циганизацията, гетоизацията и произтичащите от това проблеми. ВМРО иска въвеждане на административни наказания "обществено полезен труд" и "задържане под стража" с цел преодоляване на чувството за безнаказаност сред маргиналните общности.

Предлагат създаването на единна база данни за социалните помощи и въвеждане на сумарен максимум на годишна база, строг контрол срещу злоупотреби със социални плащания, включително обвързване на получаването им със степента на социализация и грамотност. Искат поощряване на отговорното родителство за сметка намаляване на помощите за деца на несоциализираните групи. От ВМРО искат създаване на доброволни отряди към МВР с цел охрана на обществения

ВМРО предлагат да се приеме Закон за възрастните хора; ревизия на инвалидните пенсии и преизчисляване на т. нар. "стари пенсии".

Партията иска да се създаде държавна програма за разпространение на българския език и култура, включително създаване на институт "Св.св. Кирил и Методий". ВМРО предлага създаване на "Карта българин", с която да се урежда правото на пребиваване и труд в България на сънародниците ни от диаспората.

"Трябва да поставим пред ГЕРБ въпроса за по-справедливо данъчно облагане на имуществото на богатите - включително "Данък лукс". Особено очеваден е случаят с крупните собственици на земя. 31 стопански субекта притежават над 3 милиона декара земя, а не плащат никакъв данък върху собствеността. Същевременно тази концентрация вреди на развитието на земеделието, обезлюдява селата и не създава принадена стойност в икономиката", посочват от ВМРО.

"Приоритетите са утвърдени на Организационен съвет на ВМРО - БНД и следва да са основа за дискусия както в коалицията "Обединени патриоти", така и с ПП ГЕРБ. Считаме, че в разумен срок трябва да има видим напредък по тях. Само това би осмислило реално нашето участие в управлението на страната", заявяват от ВМРО.

Лайвнюз