Връчиха заповедта за спиране на ,,Златен век'' на Артекс

Началникът на ДНСК издаде заповед за цялостно спиране на строеж "Златен век", извършван от "Артекс инженеринг" АД, съобщиха от пресцентъра на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), предаде БТА.

Заповедта е връчена на участниците в строителния процес и подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й.

Съгласно чл. 217, ал. 1, т. 2 от ЗУТ, жалбите и протестите пред съда не спират изпълнението на заповедта.

За установените нарушения на разпоредбите на ЗУТ, довели до спиране на изпълнението на строежа са образувани 8 административнонаказателни производства, като предвиденият в ЗУТ размер на санкциите е в общ размер около 200 000 лева.

Лайвнюз