Местните избори ще струват 70,7 млн. лева

Със свое постановление правителството одобри план-сметката за разходите по подготовката и произвеждането на първи и втори тур на изборите за общински съветници и за кметове през 2019 година, предаде ведомството.

Одобрените средства са в размер на 70,7 млн. лева. 

С тях ще се финансират дейностите по организационно-техническата подготовка и произвеждането на изборите, които включват: 

  • подготовка и отпечатване на избирателните списъци; 
  • закупуване и изработване на необходимите изборни книжа и материали; 
  • отпечатване на бюлетините; 
  • логистично осигуряване на областните и общинските администрации и на администрацията на Министерския съвет; 
  • възнаграждения на членовете на общинските и секционните избирателни комисии; 
  • компютърната обработка на данните от гласуването и издаването на бюлетин с резултатите от изборите; 
  • провеждане на разяснителна кампания за правата и задълженията на гражданите и начина на гласуване; 
  • организиране на места за гласуване в държавните училища и др.

Актът на правителството е в изпълнение на чл.18 от Изборния кодекс. Част от необходимите средства за финансирането на одобрените с план-сметката разходи ще се осигурят за сметка на предвидените в централния бюджет за 2019 г. разходи за произвеждане на избори по Изборния кодекс, а останалата част — чрез преструктуриране на разходите/трансферите по централния бюджет за 2019 г.

Лайвнюз