ЦИК: Не се допуска предизборна агитация

Както на първия тур, така и 24 часа преди балотажа и в деня на вота, няма да се допуска предизборна агитация, съгласно Изборния кодекс /ИК/. Събота е т.нар ден за размисъл и според закона са в сила известни ограничения, предаде ЦИК.

Освен недопускане на политическа агитация, не се разрешава и оповестяването под каквато и да е форма на социологически проучвания до затваряне на изборните секции в неделя.

Според ИК е недопустимо също и разпространяването на нови агитационни материали, както и унищожаването на материали, поставени в съответствие със законовите изисквания на местата, определени от кмета на съответната община.
В самия ден на вота и до края на гласуването законодателят у нас е забранил да се поставят в изборните помещения агитационни материали на партии, коалиции и инициативни комитети, както и на по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която са секциите.

Когато секционната избирателна комисия установи наличие на подобни материали, тя незабавно ги отстранява - при необходимост със съдействието на кмета или кметския наместник и на органите на Министерството на вътрешните работи.

В изборното помещение не се допускат лица с поведение, накърняващо добрите нрави, както и лица, носещи предмети, опасни за живота и здравето на гражданите.

В местата за гласуване се забранява влизането на въоръжени лица.

Не се разрешава използването на мобилни телефони, фотоапарати или друга възпроизвеждаща техника с цел заснемане на начина на гласуване. При нарушаване на забраната комисията незабавно обявява бюлетината за недействителна и отбелязва това обстоятелство върху бюлетината и в графа "Забележки" на избирателния списък. Избирателят не се допуска повторно до гласуване, предвижда Изборният кодекс.

В помощ на желаещите да гласуват Дирекция "Български документи за самоличност" е създала нужната организация за работа, информира МВР.

При произвеждането на втори тур за кметове /3 ноември/ ще се издават нови удостоверения от 29.10.2019 г. до 03.11.2019 г. включително, като издадените за първи тур са невалидни, уточняват от вътрешното ведомство.

Лайвнюз