ВАС реши: Георги Стоенелов е кметът на община Ново село

Върховният административен съд е потвърдил избора на Георги Стоенелов за кмет на община Ново село от проведените на 27.10.2019 г. местни избори, предаде Административен съд Видин.

Касационната жалба е подадена от Борислав Тошев Крумов в качеството му на независим кандидат за кмет на община Ново село. В нея жалбоподателят оспорва пред ВАС решението на Административен съд (АС) Видин, с което е потвърден изборът на Георги Герасимов Стоенелов, издигнат от Инициативен комитет, за кмет на община Ново село.

След запознаване с доводите по делото, Върховният административен съд е оставил в сила решението на АС от 21.11.2019 г. и е потвърдил решението на Общинска избирателна комисия-Ново село за определяне на Георги Стоенелов за кмет на община Ново село. Решението на ВАС е окончателно.

Лайвнюз