100 дни до вота: 50 факта за европейските избори

Деветите европейски избори ще се състоят 40 години след първия вот през 1979 г., когато те са проведени в тогава деветте страни, членуващи в ЕС. Темата подготви БНТ.

Институцията
Европейският парламент е единственият пряко избиран орган на Европейския съюз и затова неговите членове представляват всички европейски граждани, а не само избирателите в своята страна. В него евродепутатите са организирани на партиен, а не национален принцип.

За разлика от националните парламенти, Европейският няма законодателна инициатива, а разглежда законови предложения, внесени от Европейската комисия.

Парламентът ще е по-малоброен
От 851 сега, неговите титуляри ще станат 705. Те ще бъдат излъчени от по-малко държави - 27, ако Обединеното кралство напусне ЕС, както се очаква на 29 март.

Местата на британските евродепутати бяха разпределени отчасти между останалите държави членки, отчасти - замразени за бъдещи разширявания.

Ако Великобритания е още член на ЕС на 23 май, избори ще се проведат и там, а парламентът ще се върне към състав от 851 членове, докато тя не напусне Съюза.

Използваната формула за преизчисляване на местата не промени броя на българските евродепутати. Те остават 17, но заради намалената численост на парламента, ще имат по-голяма тежест в него.

Най-много, както и досега, ще са депутатите от Германия - 96, а най-малко евродепутати ще влязат от Малта, Кипър и Люксембург - по шестима.

Новоизбраните депутати ще започнат работа на 2 юли, когато в Страсбург ще бъде открита първата пленарна сесия от петгодишния им мандат.

Нови правила за работа
Създаването на парламентарните групи, чрез които функционира парламентът, вече ще става не само по брой и националност на депутатите, както сега, но и според политическите им пристрастия. Те ще декларират писмено идейна близост и изповядване на сходни възгледи, за да съставят група.

Депутатите, които са докладчици по различни теми, ще трябва да декларират срещите си с лобисти при подготовката на позицията на парламента. Председателите на комисии също за първи път ще публикуват информация за срещите си с представители на интереси. Целта е да се подобри прозрачността при вземането на решения.

Избирателите
373 милиона европейски граждани имат право да участват в изборите в 27-те страни, където те ще бъдат организирани. 23,4 милиона от тях ще могат да гласуват за първи път.

Избирателната активност е низходяща от първите избори насам, като през 2014 г. тя беше 43% от имащите право на глас, почти с една пета от тази на първите избори.

За да се опита да привлече повече избиратели, Европейският парламент сключи споразумения с младежки организации и с Федерацията на професионалните футболисти в Европа, които ще се включат в кампанията за повишаване на избирателната активност.

Изборите
Европейските изборите ще започнат от Холандия на 23 май и ще приключат на 26-и в Италия, която последна ще затвори секциите си в полунощ българско време.

Всяка държава сама ще организира вота по собствени правила и ще посочи избраните евродепутати.
Въпреки това Европарламентът ще организира дебат с кандидатите на политическите семейства за председател на следващата Европейска комисия на 15 април, който ще бъде излъчвани от Евровизия във всички държави членки.

Кампанията
Европейският парламент ще публикува прогнозни резултати за нагласите за гласуване във всички еврочленки на всеки две седмици, започвайки от 18 февруари. От май прогнозите ще излизат ежеседмично.

Подробности за условията за гласуване, както на местните избиратели, така и на чужденците от други държави от ЕС, могат да се намерят тук.

След старта на кампанията, Европейският парламент ще предоставя информация за предизборните прояви на водещите кандидати във всяка от страните.

Лайвнюз