Официално: Средната работна заплата се увеличава в края на 2017

През четвъртото тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата e 1095 лв. и се увеличава спрямо третото тримесечие на 2017 г. с 5,6 на сто, показват предварителни данни на Националния статистически институт, съобщи БТВ.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са "Образование" – с 19,2 на сто, "Операции с недвижими имоти" – със 7,7 на сто, и "Други дейности" – с 6,2 на сто.

През четвъртото тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата нараства с 10,6 на сто спрямо четвъртото тримесечие на 2016 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности "Образование" – с 18,5 на сто, "Други дейности" – с 14,5 на сто, и "Административни и спомагателни дейности" – с 14,4 на сто.

През четвъртото тримесечие на 2017 г. спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор нараства с 10,2 на сто, а в частния с 10,8 на сто.

Средната брутна месечна работна заплата за октомври 2017 г. е 1084 лв., за ноември – 1078 лв., и за декември – 1123 лева.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите по трудово и служебно правоотношение през четвъртото тримесечие на 2017 г. са: "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения" – 2448 лева, "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" – 1808 лева, "Финансови и застрахователни дейности" – 1783 лева.

Най-нископлатени са били наетите в икономическите дейности: "Хотелиерство и ресторантьорство" –  647 лева, "Други дейности" – 789 лева, "Строителство" –  847 лева.

Наетите по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2017 г. намаляват с 1,5 на сто спрямо края на септември 2017 г., като достигат 2,28 милиона.

Лайвнюз