С 60 на сто беше намален приемът в икономическите специалности

С 60 процента беше намален приемът на студенти в професионалното направление "Икономика", спрямо приема през 2015 г. На Министерския съвет беше предложен и приет приемът на студенти за новата 2019/2020 учебна година, каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.

Приемът в професионалното направление "Икономика" е "нулиран" в шест или седем държавни висши училища, като най-малко е намалението в УНСС, защото правим намалението въз основа на комплексната оценка за качеството на обучението и научните изследвания, и за реализацията на завършилите студенти.

В УНСС показателите за реализация, за научна дейност и за акредитация са по-високи от другите висши училища, обучаващи в професионалното направление "Икономика", обясни министър Вълчев. Той уточни, че въпреки това и в УНСС приемът е намален с над 20 процента спрямо 2015 г.

Дългосрочно системата на висшето образование ще работи с по-малко студенти и тя трябва да се настрои към това, включително УНСС ще работи с по-малко студенти, прогнозира образователният министър. Той уточни, че по-малко ще са студентите занапред в социалните, стопанските и правните науки, защото има много такива кадри.

Заради големия очакван недостиг в бъдеще сме извели приоритетни професионални направления и стимулираме приема на студенти в техническите, инженерните, природоматематическите и в аграрните професионални направления.

А от 2017 г. - дори и в хуманитарните професионални направления, защото ще имаме очакван недостиг в тези професионални направления. Такова е и професионалното направление "Енергетика", има и много малко инженери по водно строителство в УАСГ, информира министър Вълчев.

Той каза, че три са начините за привличане на студенти в приоритетните професионални направления, като чрез тях трябва да се обвърже пазарът на образование с пазара на труда. Затова се предоставят допълнителни стипендии за студентите в приоритетните професиoнални направления, имаме и по-голям прием на студенти в тях, както ще има и допълнително финансиране.

Предвиждаме след приемането на промените в Закона за висшето образование, които са подготвени, да предложим в осем професионални направления обучението на студенти да е без заплащането на такси, съобщи министър Вълчев.

Вълчев добави, че се обмислят и допълнителни стимули, като е важно учениците с най-добри резултати да се включват в професионалните направления, където държавата има най-голяма нужда в общественото и икономическото си развитие.

"Важно е добрите ученици да стават икономисти, юристи, политолози, социолози и други професионалисти, но много по-важно е да стават и учители, и инженери", коментира министър Вълчев.

Затова се обмисля за догодина да има допълнителни стимули, които да бъдат заложени в бюджета за 2020 г., за да може най-добрите ученици да се изберат определени професионални направления в университетите. Вероятно това ще стане със стипендии, информира образователният министър.

Лайвнюз