Голям брой сигнали в КЗП от началото на кризата

От началото на извънредното положение драстично са се увеличили сигналите към Комисията за защита на потребителите. Направени са над над 350 проверки в търговски обекти. На принципа таен клиент са открити необявени цени на стоки, каза председателят на комисията Димитър Маргаритов.

Масови проверки за менте маски и ръкавици

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор - ДАМТН и КЗП започнаха съвместни проверки в търговската мрежа в столицата за предпазни маски, очила за индивидуална защита и за предпазни ръкавици и други стоки, които не отговарят на изискванията.

Правят и ВУЗ-овете фирми

Министерския съвет разреши на държавните висши училища да създават търговски дружества по реда на Търговския закон или да участват в капитала на такива дружества. Кабинетът иска ,,да се изградят инкубатори за иновации и бизнес''.