Сътрудничеството между Русенския и Техническия университет обсъждат двата ВУЗ-а

Работна среща, на която са били обсъдени въпроси от взаимен интерес, проведоха ректорите на Русенския университет проф. Велизара Пенчева и на Техническия университет в София проф. Георги Михов. Това съобщиха от висшето училище в крайдунавския град.

В разговора са участвали председателят на Общото събрание на Русенския университет чл.-кор. проф. Христо Белоев и ръководителят на Центъра за кариерно развитие в учебното заведение проф. Иван Евстатиев.

Основната тема на срещата била реализацията на завършващите студенти и задълбочаването на сътрудничеството с бизнеса. Внимание е отделено също на студентските стажове и практики, като основа за запознаване на младежите с реалната работна среда. В тази насока е била и дискусията за работата на кариерните центрове на двата университета, обсъдено е и планирането на съвместни дейности на звената през годината.

Студентите и докторантите от Техническия университет били поканени да се включат в третото Иновативно младежко ЕКСПО, организирано от Русенския университет, което ще се състои през юни тази година. Участниците в разговора са обсъдили и предстоящото явяване на екипи от двете висши училища в състезанието за енергийно ефективни автомобили "Shell eco-marathon" в Лондон.

Лайфнюз