Ангелкова: Намаляването на административната тежест е приоритет

Подобряването на условията за работа на бизнеса също и намаляването на административната тежест са ключов приоритет в дейността на министерството. С промени в Закона за туризма бяха премахнати 19 вида документи, а сега работим по въвеждането на лицево разпознаване. Това заяви министърът на туризма Николина Ангелкова на форум пред Жени ГЕРБ.

Тя обясни, че Министерството на туризма ще е една от първите администрации, които ще въведат за бизнеса възможност освен електронен подпис да се ползва и лицева идентификация при подаване на документи.

Важен проект за нас е разработване на Единната система за туристическа информация (ЕСТИ), която има за цел да събира данни от всички места за настаняване за всички нощувки, реализирани в тях в реално време и по защитени канали, заяви министърът. И уточни, че се очаква демоверсията на системата да бъде готова през януари, а пълното ѝ функциониране в местата за настаняване да стане до месец май.

ЕСТИ ще се администрира от министъра на туризма, достъп до нея ще имат кметовете, МВР, НАП – съобразно техните компетенции. Представителите на бранша и управителите на хотелите, които въвеждат данните ще могат да „виждат“ само техните профили, така че максимално се гарантира защитата на личните данни.

Информацията, която ще се анализира чрез ЕСТИ е важна и за следването на целите за устойчивото развитие на туризма, за планирането и изграждането на инфраструктура и за насърчаване на ефективността при използването на туристическите ресурси, обясни още министър Ангелкова.

Лайвнюз