Заличават туристически агент фантом, мамил с круизи

Туристически агент, продавал круизи, може да бъде заличен от Националния туристически регистър. Това стана ясно на заседание на Експертната комисия по регистрация на туроператори и туристически агенти, към която Министерството на туризма се обърна за преразглеждане на статута на ,,Круиз експерт" ООД.

В Комисията с равен брой гласове участват представители на браншовите туристически сдружения на туроператорите и туристическите агенти, пише Нюз бг.

Казусът беше внесен за разглеждане поради постъпили жалби от туроператор и граждани, според които туристическият агент продал на потребители резервации за круиз и самолетни билети, но не заплатил направените резервации към круизна компания.

Предстои Експертната комисия да се произнесе по казуса с мотивирано предложение до министъра на туризма.

След проверка на Министерството на туризма в Търговския регистър било установено, че туристическият агент "Круиз експерт" се преименувал на "Лейт Касъл" и трансформирал дружеството от ООД в ЕООД.

Въпреки че били променени фирменото наименование, управителят и седалището, както и били прехвърлени дружествени дялове, тази информация така и не била представена в Националния туристически регистър.

Проверка на експерти от ведомството установила, че нито на предишния, нито на настоящия адрес, посочен за седалище на "Круиз експерт", съществувала такава фирма.

На днешното заседание беше взето решение да се предложи на министъра на туризма дружеството "Круиз Експерт" да бъде заличено от Националния туристически регистър.

Информацията за статута и дейността на туристическия агент са предоставени на вниманието на Комисията за защита на потребителите, за да се гарантира защитата на потребителите на туристическите услуги.