От 1 април в Словения влизат в сила нови правила за таксуване на автомобили

От 1 април в Словения се въвежда електронно таксуване за превозни средства с тегло над 3,5 тона, съобщават от Министерство на външните работи. От тази дата няма да бъде възможно заплащането на пътната такса на пунктовете за тази цел, предаде Министерство на външните работи.

Ще бъде преустановено заплащането на пътната такса с действащите електронни карти ДАРС и устройствата АВС. Всяко тежкотоварно превозно средство, използващо автомагистралите или високоскоростните пътища в Словения, ще трябва да се регистрира , за да може да използва системата DarsGo, както и да придобие устройството DarsGo, чрез което се начислява пътната такса.

И към момента регистрирането и получаването на DarsGoе възможно в сервизите DarsGo.

Регистрацията ще бъде възможна и на бензиностанциите, намиращи се на отбивките за отдих. Препоръчва се потребителите на системата DarsGo да се регистрират своевременно, за да избегнат очакваните опашки за регистрация при преминаването към новата система.

Заплащането на пътните такси по сега действащата система може да се извършва до края на деня на 31 март 2018 г., включително. ДАРС не предвижда "период за толеранс". За да се избегнат недоразумения, старата и новата система за таксуване за преминаване през Република Словения няма да функционират паралелно.

Словенските власти предупреждават, че при липса на регистрация и устройство ще бъдат налагани глоби както на водачите на автобусите и тежкотоварните автомобили, така и на собствениците на фирмите, които своевременно не са предприели необходимите действия.

Лайвнюз