В Северозападния район най-голям ръст на заетост бележи област Плевен

Работната сила в Плевен бележи ръст по последните данни на статистиците - броят на заетите лица е най-голям в сравнение с останалите области в Северозападния район за планиране. Регистрирано е и увеличение на работната сила спрямо първото тримесечие на 2016 година. Това показват данните, предоставени на БТА от Териториалното статистическо бюро "Северозапад" в Плевен при Националния статистически институт.

Увеличава се броят на заетите в област Плевен, като коефициентът на заетост при мъжете е по-висок в сравнение с този при жените .

През четвъртото тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица в област Плевен на възраст 15 и повече навършени години е 98 300 души, от които 54 500 са мъже, а 43 800 - жени.

Тенденциите при работната сила в Северозападния район.

През четвъртото тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години в Северозападния район е 281 000 души, от тях повече са мъжете - 152 600.

Сравнено по области най-голям е броят на заетите лица в област Плевен - 98 300 души - то е най-голямо в сравнение с останалите четири области в Северозападния район.

По брой на заетите лица в края на 2017 година след Плевен следват област Враца с 59 000 души и област Ловеч - с 48 000 души. Най-малък е броят на заетите лица в област Видин - 29 100 души, и в област Монтана - 46 600 души. В сравнение с предходното, трето тримесечие на 2017 година, намаление на заетите лица е регистрирано в областите Враца и Монтана. 

Лайвнюз