Родителите на новородени и осиновени деца в Габрово ще получат по 200 лв.

Родителите на новородени и осиновени деца ще получават от общината еднократна помощ в размер на 200 лева. Финансовата помощ е одобрена с решение на Общинския съвет. Това съобщиха от администрацията, предаде БТА.

Общината е отделила 50 хиляди лева бюджетни средства за подпомагането на семействата на новородените. За да получат помощта, родителите трябва да бъдат с настоящ адрес на територията на община Габрово и поне единият от тях да е с постоянен адрес в общината през последните три години.

Сред другите изисквания за родителите е те да са навършили 18-годишна възраст, да имат средно образование и непрекъснати здравноосигурителни права, поне единият да е български гражданин или гражданин на държава, членка на Европейския съюз, и да нямат парични задължения към администрацията.

Решението на общинския съвет влиза в сила от 15 май и след тази дата родителите могат да кандидатстват за помощта.

Лайвнюз