Най-мръсен въздух за 24 ч. е отчетен в София, Велико Търново и Благоевград

В България най-замърсен е бил въздухът през последните 24 ч. в Русе, някои квартали на София, Велико Търново и Благоевград. Това показват данните, отчитани от European Air Quality Index.

Като "много лошо" се отчита състоянието на въздуха в софийския квартал "Хиподрума" и в Русе. В Благоевград, Велико Търново, Видин и Горна Оряховица и още няколко софийски квартала то се окачествява като "лошо".

Като населени места с чист въздух са отбелязани Враца, Варна, бургаският квартал "Меден рудник".

По данни на Изпълнителната агенция по околна среда за последните 24 ч., завършващи в полунощ на 1 декември, замърсяване над нормите е отчетено в общо 13 града. Най-голямо превишение над нормите се вижда в кв. Павлово в София. Благоевград, Горна Оряховица и Смолян са също сред градовете с най-мръсен въздух в периода.

В изредените места с мръсен въздух отделно са посочени няколко софийски квартала - "Дружба", "Надежда", "Хиподрума", "Младост". В сайта на Столичната община се вижда, че в няколко квартала в последните часове е имало превишение на съдържанието на фини прахови частици във въздуха над нормата от 50 мг на куб. м. Това са "Дружба", "Надежда", "Хиподрума", Павлово, "Младост". Не се разбира дали от това следва, че в другите квартали замърсяването по този показател е в норма. Пределно допустимата концентрация за фини прахови частици се отнася към средноденонощната концентрация, осреднена за 24 часа (от 0 до 24 часа).

Прогнозата за 4 декември, вторник, е, че замърсяването с фини прахови частици ще е под нормата в районите на измервателните станции в "Дружба", Павлово, "Хиподрума", "Надежда". За понеделник оптимистичната прогноза е само за Павлово.

Предприетите мерки от общината за днес са препоръка към гражданите да ползват градския транспорт, а не автомобилите си, а отопляващите се на твърдо гориво да използват нещо алтернативно.

През юли след свой одит Сметната палата отправи десет препоръки към Министерството на околната среда заради мръсния въздух. В началото на ноември Брюксел даде два месеца срок на България да отговори защо не спазва изискванията за съдържание на фини прахови частици във въздуха.

В подготвените промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух пък са предвидени глоби за кметове, които не взимат мерки за него.