София въведе санкции за уличните музиканти и битовия шум с наредба

Уличните музиканти да искат разрешение от районните общини, за да изпълняват дейността си, гражданите да не създават шум в часовете между между 22 - 08:00 и 14:00 - 16:00 часа, както и да не повреждат общинско имущество

- това са част от новите правила в София, които бяха въведени с наредбата за обществения ред, която влезе в сила на 1 декември, съобщава БТА.

Документът се подготвяше от края на 2017 г., като гласуването му бе отлагано няколко пъти, а много от първоначалните предложения отпаднаха. Така през септември общинските съветници направиха компромис, като приеха кратък нормативен акт, който впоследствие да допълват.

Основно внимание в него е обърнато на ограничаването на шума, макар и за него да няма дефиниция в нито един закон. Така той е забранен между 22 и 08:00 часа и от 14:00 до 16:00 часа. Дейности за "задоволяване на битови потребности" - шумни увеселения, извършването на производствени дейности и ремонтни работи, могат да се извършват само от 8 до 14 часа и от 16 до 20 часа в дните, обявени за работни, а със съгласието на засегнатите обитатели - и в почивни дни. В същите часове може да се провеждат учебни занятия по пеене и репетиране с музикални инструменти.

Въвежда се забрана за "продължителното загряване и форсирането на място" на автомобилните двигатели в жилищните квартали.

С наредбата се забранява "драскането" по фасадите, оградите и по пътните съоръжения, повреждането на некролози, обяви, реклами, афиши и други материали, поставени на определените за тази цел места, разместването на парковата мебел.

Уличните музиканти път ще трябва да искат разрешения от районните кметове, за да извършват дейността си на общинските площи - улици, площади, паркове.