Бизнесът зове за промени на схемата 60:40

Организациите от АОБР излязоха с искане за изменение и допълнение на Закона за извънредното положение. Според тях едва под един процент от предприятията виждат възможност за запазване на работните места по схемата 60:40, предаде БТА.

"АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, обединени в АОБР, чиито членове осигуряват работа на над 82% от наетите в България, за да се съхрани заетостта и подкрепят доходите на трудовите хора в рамките на заделения ресурс от 1 млрд. лева, изразяваме своето безпокойство от факта, че при над 60 000 принудително спрели работа и над 350 000 засегнати от кризата предприятия, при 5 000 души, оставащи без работа всеки ден, едва 228 предприятия (което е статистическа нула) искат да се възползват от подкрепата по реда на параграф 6 от ЗМДВИП", пише в писмото.

Затова предложената мярка, според бизнеса, работи в обратна на желаната посока - вместо да способства за запазването на заетостта чрез разумни обезщетения, притиска неработещите предприятия, които не могат да изплащат своя дял от помощта, да съкращават персонал. И тогава обезщетението за безработица се поема напълно от държавата за период до една година, вместо работникът да бъде запазен в заетост за три месеца и с по-малки разходи.

Предложенията на бизнеса премахват хипотезата за наличие на дискриминация между онези работници в престой и останалите, които работят на непълно работно време. За да не бъдат третирани еднакво, бизнесът предлага доходът на работещите при непълно работно време да се допълни с обезщетение, пропорционално по размер на неотработеното време.

Друга от предложените законови поправки гласи, че законът действа за срок не по-дълъг от три месеца, а НОИ превежда парично обезщетение в размер на 60 на сто от размера на осигурителния доход за месец януари 2020 г. на лицата, отговарящи на критерии, определени с акт на Министерския съвет. Средствата се превеждат по банков път на съответните осигурени лица в срок до 5 работни дни въз основа на предоставена от Агенцията по заетостта писмена информация.

Лайвнюз