Лагард: Има реален риск от фалит на малките компании!

Европейската централна банка трябва да запази своята „предпазна мрежа" поне до юни 2021 година, за да подкрепи икономиката на еврозоната. Това каза управителят на Европейската централна банка Кристин Лагард, разпространи Инвестор.

Има „реален риск" малките и средните предприятия да фалират преди края на годината, докато опасността за по-големите компании е да имат трудна 2021 година.

Именно затова ЕЦБ реши през юни да увеличи обема на своите покупки на активи от 750 милиарда на 1,350 трлн. евро, да продължи тези покупки поне до юни 2021 г. (първоначалната крайна дата беше в края на 2020 г.) и да падежиращите ценни книжа поне до края на 2022 г.

„Трябва да предвидим възможността подкрепата да продължи и след 2020 г. Наистина трябва да поддържаме мрежата за безопасност и много атрактивните условия поне до юни 2021 г.“, поясни в разговора французойката.

Програмата за закупуването на активи за 1,350 трлн. евро представлява временен, гъвкав пакет, който играе много важна роля - цели да стабилизира икономиката на еврозоната и да спомогне за избягване на финансовата фрагментация, пояснява Лагард.

Що се отнася до пакета от заеми, все още не са разпределени всички, пояснява банкерът. „Това са целеви заеми за реалната икономика, с много атрактивни лихви. Искаме да насърчим банките да продължат да отпускат заеми в същите обеми, както преди кризата.

В същото време френската държава - подобно на други правителства от еврозоната - предостави гаранции за тези заеми. Тя каза на банките: „Ако отпуснете заем на компания X, ние ви предлагаме нашата гаранция срещу риска от неизпълнение и ЕЦБ ви позволява да финансирате този заем с много атрактивна лихва“.

Така банките получават двойно предимство: финансиране от ЕЦБ на много ниски лихви и държавна гаранция. Това означава, че има минимален кредитен риск. Трябваше да се направи. В противен случай имаше риск банките да изключат кранчетата (на кредитирането, б. Ред.)“, каза още Лагард.

Лайвнюз