Николай Овчаров с находка от времето на Юстиниан

През този сезон попаднахме на богатата резиденция на епископите на целите Родопи. Това каза проф. Николай Овчаров след разкрил останките на мавзолей-ротонда на епископите от VI век в скалния град Перперикон.

Според предвижданията тя трябвало да се намира на около 50 м западно от най-голямата църква през ранното християнство в Родопите, разкрита от същия екип през 2015-2016 г. Овчаров припомня, че тя е дълга почти 40 м и е украсена с монументални колонади и каменна пластика.

И действително ние попаднахме на няколко просторни сгради със зали, изсечени частично в скалния масив. Както подобава на подобни църковни резиденции от раннохристиянския период, комплексът на Перперикон се състои от множество взаимосвързани постройки, които предстои да бъдат напълно разкрити през тази и следващите години. добави Овчаров.

Но вече може да представим една уникална сграда, имаща само няколко аналогии в късната Римска империя. Става дума за монументална постройка, чиито план представлява идеална окръжност с диаметър 7,50 м. Това са така наречените кръгли сгради или ротонди. Те са проектирани още в античността, но може би най-известната е прочутият Пантеон в Рим - храм на всички езически божества, каза археологът.

С приемането на християнството в началото на 6-и в., с форма на ротонди се строят главно мавзолеи на известни личности. Такива са гробният мавзолей на майката на император Константин Велики - Елена, мавзолея на император Галерий в Солун и ротондата "Св. Георги" в София.

Новооткритата ротонда на Перперикон вероятно е имала точно такива функции, смята ученият. През 6-и век християнството в Родопите окончателно е победило и именно тогава се строят такива монументални ансамбли. Сред тях блести ротондата-мавзолей, предназначена за тържествено погребение на епископите на важния град и средище на Великата планина. Може би най-близката й аналогия е мавзолеят на готския крал Теодорих Велики в Равена, издигната през 520 г.

Разкопките на Перперикон продължават и след месец при тяхното приключване се очакват нови и интересни резултати, допълва Овчаров.

Лайвнюз