Прокуратурата рязко подхвана Ботаническата градина във Варна

Прокуратурата внезапно се самосезира и започна проверка за опасността от погиване на защитените растения в Ботаническата градина във Варна, както и за установяване на всички обстоятелства свързани с правото на собственост.

Министърът на околната среда и водите и областният управител на Варна ще трябва да изяснят всички засегнати в медийните публикации въпроси, както и тези, които имат значение за правилното решаване на изнесените проблеми.

По време на проверката двете структури трябва да изяснят и всички обстоятелства, свързани с наличието на ограждане на територия от Ботаническата градина във Варна и законността на същото, предотвратяване на нарушения, предотвратяване на опасност от погиване на защитени растителни видове, както и реализация на административна и административнонаказателна отговорност при наличие на предпоставки.

Ако в хода на работата по случая бъдат установени и данни за престъпление, ще бъдат сезирани компетентната прокуратура и структурите на МВР.

Миналата седмица стана известно, че частни лица са били въведени в близо 20 декара от Ботаническата градина, която е публична държавна собственост. Охранителна фирма е сложила импровизирана ограда в имота и прегражда част от Ботаническата градина.

"През 2001 г. поземлената комисия връща на едни хора 19 дка, тези тук, като на тази база те си изваждат нотариален акт. Едно парче земя в момента има два нотариални акта - един акт за собственост на МОН чрез СУ и едно на частни лица", обясни тогава зам.-директорът на Университетски ботанически градини Огнян Илиев.

По думите му този казус трябва да се реши в съда, но дело не е заведено вече 19 г.

Адв. Илиан Симеонов твърди, че той и другите съсобственици, на които е върнат част от имота, притежават всички необходими документи и данъците за него са платени. В оградената площ обаче се намират складовете и оранжериите на Ботаническата градина.

В момента държавните служители нямат достъп до сградата, а новото залесяване е под въпрос.

Лайвнюз