Фейсбук въвежда генерални промени в условията и услугите си

Фейсбук променя условията си и разяснява използването на потребителски данни след дискусии с европейските институции. Днес Европейската комисия и органите за защита на потребителите приветстваха актуализираните условия и услуги на социалната мрежа, предаде Евронюз, цитирана от БНТ.

Сега те ясно обясняват как компанията използва данните на своите потребители, за да развие дейностите, свързани с профилирането и да насочи рекламата си за финансиране на своите проекти.

Новите условия уточняват какви услуги Фейсбук продава на трети страни, основаващи се на използването на техните потребителски данни, как потребителите могат да затворят профилите си и по какви причини акаунтите могат да бъдат деактивирани. Тези нововъведения идват като цел да се постигне пълно разкриване на бизнес модела на Фейсбук на всеобхватен и опростен за потребителите език.

Фейсбук ще въведе нов текст в своите Общи условия и ще обясни, че социалната мрежа не облага финансово потребителите за услугите й в замяна на съгласието им да споделят своите данни и да бъдат използвани в търговски реклами. Условията ясно ще обясняват, че бизнес моделът разчита на продажбата на целенасочени рекламни услуги на търговци, като използва данните от акаунтите на своите потребители.

Освен това след принудително действие Фейсбук също изменя:

- политиката си за ограничаване на отговорността и отсега нататък ще признава своята отговорност в случай на небрежност, например в случай на злоупотреба с данни от трети страни;

- правомощието му да променя едностранно условията и реда, като го ограничава до случаи, в които промените са основателни, като се вземат предвид и интересите на потребителя;

- правилата относно временното запазване на съдържание, което е изтрито от потребителите. Такова съдържание може да бъде запазено само в специфични случаи - например по искане на изпълнителни органи - и за максимум 90 дни в случай на технически причини;

- езикът, на който се разяснява правото на обжалване на потребителите, когато тяхното съдържание е премахнато.

Фейсбук ще завърши изпълнението на всички ангажименти най-късно до края на юни 2019 г. Комисията и мрежата за сътрудничество в областта на защитата на потребителите ще следят отблизо изпълнението.

Ако Фейсбук не изпълни своите ангажименти, националните органи за защита на потребителите биха могли да решат да прибегнат до мерки за прилагането им, включително санкции.

Лайвнюз